Tentoonstelling

Een tweede verzekeringsoplossing die wij aanbieden is de polis ‘Tentoonstelling’. Hoewel in eerste instantie bedoeld voor museale tentoonstellingen, kunnen ook privé-initiatieven genieten van deze verzekering. Net als bij de polis ‘Verzameling’ biedt deze verzekering bescherming bij schade en/of verlies van de verzekerde kunstvoorwerpen.

Daarnaast heeft deze polis aandacht voor het vervoer alsook voor het opstellen en afbreken van de tentoonstelling. De polis introduceert de waarborg ‘van nagel tot nagel’ als uitbreiding in het geval het museum of de curator van de tentoonstelling zelf moet instaan voor het transport.