Handel

De kunstverzamelaar verwerft zijn collectie meestal via een kunsthandelaar, veilinghuis of galerist. Deze professionele handelaars in kunst worden vooral geconfronteerd met het risico van opslag, transport en tijdelijke tentoonstellingen. Speciaal voor deze handelaars ontwikkelden we de polis ‘Handel’.